Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25

Do spraw wszczętych i niezakończonych dotyczących przeniesienia ekwiwalentu praw stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"