Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 3

1. Przeniesienie ekwiwalentu praw urzędnika Wspólnot obejmuje:

1) przeniesienie ekwiwalentu praw nabytych w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich do systemu ubezpieczeń społecznych, zwane dalej "przeniesieniem ze Wspólnot ekwiwalentu praw";

2) przeniesienie ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników oraz środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym, zwane dalej "przeniesieniem do Wspólnot ekwiwalentu praw".

2. Przeniesienia ze Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje instytucja Wspólnot do Zakładu.

3. Przeniesienia do Wspólnot ekwiwalentu praw dokonuje:

1) Zakład - w części dotyczącej przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych;

2) Kasa - w części dotyczącej przeniesienia ekwiwalentu praw do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników;

3) pracodawca - w części dotyczącej przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"