Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25

Do przetargów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepis art. 29 ust. 3b pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 23, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"