Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5

1. Wyniki rolniczych badań rynkowych są jawne.

2. Wyniki rolniczych badań rynkowych są udostępniane i rozpowszechniane w szczególności przez:

1) wydawanie biuletynów informacyjnych lub

2) zamieszczanie ich na stronie internetowej ministerstwa obsługującego urząd ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści