Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 7

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może zlecić zbieranie danych rynkowych podmiotom, które zapewnią niezbędne warunki do zbierania tych danych, a w szczególności posiadają warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające zbieranie danych rynkowych.

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) miejsce zbierania danych rynkowych oraz ich zakres,

2) termin i sposób zbierania danych rynkowych,

3) termin i formę przekazywania danych rynkowych ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych,

4) sposób zabezpieczenia danych rynkowych podczas ich zbierania, przetwarzania i przekazywania.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"