Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1

1. Ustawa określa zakres zadań, właściwość organów oraz tryb postępowania w sprawach:

1) nadawania uprawnień do wykonywania rybołówstwa;

2) racjonalnego wykonywania rybołówstwa, w tym ochrony żywych zasobów morza;

3) kontroli i nadzoru nad:

a) wykonywaniem rybołówstwa,

b) obrotem produktami rybołówstwa.

2. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) właścicieli statków rybackich o polskiej przynależności i armatorów wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz poza granicami polskich obszarów morskich;

2) armatorów:

a) wykonujących rybołówstwo morskie statkami rybackimi o obcej przynależności w polskich obszarach morskich,

b) prowadzących skup lub przetwórstwo organizmów morskich w polskich obszarach morskich;

3) osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych, szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych, dokonują zarybiania, prowadzą chów lub hodowlę ryb i innych organizmów morskich;

4) przedsiębiorców, którzy prowadzą obrót produktami rybołówstwa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"