Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 11

1. Wykreślenie statku rybackiego z rejestru następuje:

1) na wniosek właściciela statku rybackiego;

2) z urzędu, w przypadku gdy statek rybacki:

a) zatonął, zaginął lub uległ zniszczeniu,

b) utracił polską przynależność lub charakter statku rybackiego,

c) nie był używany do wykonywania rybołówstwa morskiego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Po wykreśleniu statku rybackiego z rejestru anuluje się zaświadczenie o wpisie do rejestru wraz z jego odpisami.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"