Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 17

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, określa, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej:

1) w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gdańskiej,

2) na akwenach położonych poza polskimi obszarami morskimi

- mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"