Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 21

Kwoty połowowe niewykorzystane po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i art. 20, minister właściwy do spraw rybołówstwa może rozdzielić po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"