Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 34

Zabrania się:

1) niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;

2) połowu organizmów morskich w obwodzie ochronnym, niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1;

3) połowu organizmów morskich, które:

a) nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,

b) znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

4) połowu organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;

5) używania materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących i zanieczyszczających środowisko morskie;

6) wyrzucania za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym;

7) wprowadzania do obrotu organizmów morskich złowionych na podstawie sportowego zezwolenia połowowego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"