Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 39

Do dziennika połowowego wpisuje się:

1) dane wymagane przepisami Unii Europejskiej ustanawiającymi szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez państwa członkowskie1);

2) liczbę operacji połowowych dokonanych w danym dniu;

3) rozmiar albo ilość użytych do połowów narzędzi połowowych;

4) czas połowów;

5) ilość organizmów morskich danego gatunku wyrzuconych za burtę statku.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"