Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 44

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dziennika połowowego, w tym wzór deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej, która stanowi część strony dziennika połowowego,

2) gatunki organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym

- mając na względzie przepisy Unii Europejskiej oraz ochronę żywych zasobów morza.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"