Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 50

Organami administracji rybołówstwa morskiego są:

1) minister właściwy do spraw rybołówstwa;

2) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego - jako organy administracji niezespolonej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"