Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o rybołówstwie

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 67

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.3)) w załączniku do ustawy w części IV w kolumnie drugiej i trzeciej ust. 20-22 otrzymują brzmienie:

1 2 3 4
"20. Od licencji połowowych wydawanych:
1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m 570 zł
2) na statek rybacki o długości całkowitej powyżej 10 m 1.140 zł
21. Od sportowych zezwoleń połowowych wydawanych:
1) na okres jednego miesiąca 11 zł
2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat 25 zł
b) od pozostałych 42 zł
3) na okres zawodów sportowych 10 zł
22. Od pozwoleń albo zezwoleń na:
1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo w celach szkoleniowych 10 zł
2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich 400 zł
3) prowadzenie zarybiania 10 zł"

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"