Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 60

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"