Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20s

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej "wnioskiem", składa się odpowiednio do dyrektora:

1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w przypadku wyboru publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej;

2) publicznej placówki oświatowo-wychowawczej - na wybrane zajęcia w tej placówce;

3) publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

4) publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3a, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - na wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego;

5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3a, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe - na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy;

6) wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"