Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 20zf

W przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w:

1) art. 20c ust. 4-6, art. 20e ust. 3 i 4, art. 20o ust. 4, art. 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 20r ust. 6 i art. 20za ust. 1 - wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;

2) art. 20a ust. 3, art. 20f ust. 5, art. 20v i art. 20w ust. 5 - wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"