Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 85a

Przepisy art. 71b ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"