Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągania pożyczek zagranicznych do wysokości dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"
Spis treści