Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 1

Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.97.963)

Administrowanie obrotem usługowym z zagranicą - Ustawa z dnia 10 marca 2006 (Dz.U.2006.79.546)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu - Ustawa z dnia 24 maja 2002 (Dz.U.2010.29.154 -j.t.)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Ustawa z dnia 09 maja 2008 (Dz.U.2008.98.634)

Agencja Rynku Rolnego i organizacja niektórych rynków rolnych - Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2012.633 -j.t.)

Akredytacja w ochronie zdrowia - Ustawa z dnia 06 listopada 2008 (Dz.U.2009.52.418)

Amnestia - Ustawa z dnia 07 grudnia 1989 (Dz.U.1989.64.390)

Amnestia - Ustawa z dnia 21 lipca 1984 (Dz.U.1984.36.192)

Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy - Ustawa z dnia 27 października 1994 (Dz.U.2012.931 -j.t.)

Bank Gospodarstwa Krajowego - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.65.594)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 (Dz.U.2009.84.711 -j.t.)

Baterie i akumulatory - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 (Dz.U.2009.79.666)

Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.208.1241)

Bezpieczeństwo imprez masowych - Ustawa z dnia 20 marca 2009 (Dz.U.2013.611 -j.t.)

Bezpieczeństwo morskie - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.228.1368)

Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.208.1240)

Bezpieczeństwo żywności i żywienia - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U.2010.136.914 -j.t.)

Biblioteki - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U.2012.642 -j.t.)

Biegli rewidenci i ich samorząd, podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz nadzór publiczny - Ustawa z dnia 07 maja 2009 (Dz.U.2009.77.649)

Biokomponenty i biopaliwa ciekłe - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U.2013.1164 -j.t.)

Biuro Ochrony Rządu - Ustawa z dnia 16 marca 2001 (Dz.U.2004.163.1712 -j.t.)

Broń i amunicja - Ustawa z dnia 21 maja 1999 (Dz.U.2012.576 -j.t.)

Centralne Biuro Antykorupcyjne - Ustawa z dnia 09 czerwca 2006 (Dz.U.2012.621 -j.t.)

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Ustawa z dnia 25 listopada 2010 (Dz.U.2010.239.1591)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Ustawa z dnia 25 marca 2011 (Dz.U.2011.76.408)

Ceny - Ustawa z dnia 05 lipca 2001 (Dz.U.2013.385 -j.t.)

Cmentarze i chowanie zmarłych - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 (Dz.U.2011.118.687 -j.t.)

Cudzoziemcy - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 (Dz.U.2013.1650)

Cudzoziemcy - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U.2011.264.1573 -j.t.)

Czas pracy kierowców - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2012.1155 -j.t.)

Czas urzędowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 (Dz.U.2004.16.144)

Denominacja złotego - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U.1994.84.386)

Diagnostyka laboratoryjna - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2004.144.1529 -j.t.)

Dni wolne od pracy - Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 (Dz.U.1951.4.28)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 (Dz.U.2010.80.526 -j.t.)

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym - Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 (Dz.U.2010.7.44)

Dodatki mieszkaniowe - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U.2013.966 -j.t.)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 (Dz.U.2013.1144 -j.t.)

Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.65.598)

Dokonywanie w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych - Ustawa z dnia 09 kwietnia 1968 (Dz.U.1968.12.65)

Dokumenty paszportowe - Ustawa z dnia 13 lipca 2006 (Dz.U.2013.268 -j.t.)

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi - Ustawa z dnia 08 lipca 1999 (Dz.U.1999.62.690)

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych - Ustawa z dnia 08 czerwca 2001 (Dz.U.2001.73.762)

Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej - Ustawa z dnia 05 grudnia 2002 (Dz.U.2002.230.1922)

Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych - Ustawa z dnia 05 stycznia 1995 (Dz.U.2013.370 -j.t.)

Doradztwo podatkowe - Ustawa z dnia 05 lipca 1996 (Dz.U.2011.41.213 -j.t.)

Dostęp do informacji publicznej - Ustawa z dnia 06 września 2001 (Dz.U.2001.112.1198)

Doświadczenia na zwierzętach - Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 (Dz.U.2005.33.289)

Dotacja dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.224.1336)

Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 (Dz.U.2013.1160)

Dozór techniczny - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 (Dz.U.2013.963 -j.t.)

Drogi publiczne - Ustawa z dnia 21 marca 1985 (Dz.U.2013.260 -j.t.)

Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia - Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 (Dz.U.2007.23.136)

Dyscyplina wojskowa - Ustawa z dnia 09 października 2009 (Dz.U.2009.190.1474)

Działalność lecznicza - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2013.217 -j.t.)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści