Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 2

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa - Ustawa z dnia 07 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1414)

Działalność pożytku publicznego i wolontariat - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U.2010.234.1536 -j.t.)

Działalność ubezpieczeniowa - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2013.950 -j.t.)

Działy administracji rządowej - Ustawa z dnia 04 września 1997 (Dz.U.2013.743 -j.t.)

Efektywność energetyczna - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.94.551)

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych - Ustawa z dnia 06 lipca 2007 (Dz.U.2007.147.1031)

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 (Dz.U.2013.1440 -j.t.)

Emerytury kapitałowe - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.228.1507)

Emerytury pomostowe - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 (Dz.U.2008.237.1656)

Europejskie rady zakładowe - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2002 (Dz.U.2012.1146 -j.t.)

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej - Ustawa z dnia 07 listopada 2008 (Dz.U.2008.218.1390)

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska - Ustawa z dnia 04 marca 2005 (Dz.U.2005.62.551)

Ewidencja ludności - Ustawa z dnia 24 września 2010 (Dz.U.2010.217.1427)

Ewidencja ludności i dowody osobiste - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 (Dz.U.2006.139.993 -j.t.)

Finanse publiczne - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.2013.885 -j.t.)

Finansowanie infrastruktury transportu lądowego - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 (Dz.U.2005.267.2251)

Finansowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 (Dz.U.1991.61.259)

Finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.648)

Finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.649)

Finansowanie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 13 maja 2011 (Dz.U.2011.144.849)

Finansowanie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 (Dz.U.1997.103.650)

Finansowanie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.650)

Finansowe wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania - Ustawa z dnia 08 września 2006 (Dz.U.2012.90 -j.t.)

Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - Ustawa z dnia 08 grudnia 2006 (Dz.U.2006.251.1844)

Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.30.163)

Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Ustawa z dnia 05 stycznia 1995 (Dz.U.1995.23.121)

Fundacja - Zakłady Kórnickie - Ustawa z dnia 18 września 2001 (Dz.U.2001.130.1451)

Fundacje - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984 (Dz.U.1991.46.203 -j.t.)

Fundusz Daru Narodowego - Ustawa z dnia 30 listopada 1989 (Dz.U.1989.67.406)

Fundusz Kolejowy - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 (Dz.U.2006.12.61)

Fundusz sołecki - Ustawa z dnia 20 lutego 2009 (Dz.U.2009.52.420)

Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy - Ustawa z dnia 28 października 2002 (Dz.U.2002.199.1672)

Fundusze inwestycyjne - Ustawa z dnia 27 maja 2004 (Dz.U.2004.146.1546)

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych - Ustawa z dnia 22 maja 2009 (Dz.U.2009.97.799)

Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 lutego 1984 (Dz.U.2002.215.1823 -j.t.)

Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające - Ustawa z dnia 07 grudnia 2000 (Dz.U.2000.119.1252)

Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2007.192.1379)

Giełdy towarowe - Ustawa z dnia 26 października 2000 (Dz.U.2010.48.284 -j.t.)

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęcie państwowe - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 (Dz.U.2005.235.2000 -j.t.)

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych - Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 (Dz.U.1992.6.27 -j.t.)

Gospodarka komunalna - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.2011.45.236 -j.t.)

Gospodarka nieruchomościami - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2010.102.651 -j.t.)

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 (Dz.U.2013.888)

Gospodarowanie niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencja Mienia Wojskowego - Ustawa z dnia 30 maja 1996 (Dz.U.2013.712 -j.t.)

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 19 października 1991 (Dz.U.2012.1187 -j.t.)

Groby i cmentarze wojenne - Ustawa z dnia 28 marca 1933 (Dz.U.1933.39.311)

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2010.29.153 -j.t.)

Grupy producentów rolnych i ich związki oraz zmiana innych ustaw - Ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U.2000.88.983)

Gry hazardowe - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 (Dz.U.2009.201.1540)

Gwarancje wolności sumienia i wyznania - Ustawa z dnia 17 maja 1989 (Dz.U.2005.231.1965 -j.t.)

Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U.2001.59.609 -j.t.)

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.116.1205)

Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 (Dz.U.2013.235 -j.t.)

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji - Ustawa z dnia 07 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.79.550)

Infrastruktura informacji przestrzennej - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.76.489)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści