Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
Ustawy

Strona 3

Inspekcja Handlowa - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2009.151.1219 -j.t.)

Inspekcja Ochrony Środowiska - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 (Dz.U.2013.686 -j.t.)

Inspekcja Weterynaryjna - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2010.112.744 -j.t.)

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 (Dz.U.2007.63.424 -j.t.)

Instytuty badawcze - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.618)

Inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 (Dz.U.2009.84.700)

Izby aptekarskie - Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 (Dz.U.2008.136.856 -j.t.)

Izby gospodarcze - Ustawa z dnia 30 maja 1989 (Dz.U.2009.84.710 -j.t.)

Izby lekarskie - Ustawa z dnia 02 grudnia 2009 (Dz.U.2009.219.1708)

Izby morskie - Ustawa z dnia 01 grudnia 1961 (Dz.U.2009.69.599 -j.t.)

Izby rolnicze - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 (Dz.U.2002.101.927 -j.t.)

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 (Dz.U.2005.187.1577 -j.t.)

Jednostki doradztwa rolniczego - Ustawa z dnia 22 października 2004 (Dz.U.2013.474 -j.t.)

Język migowy i inne środki komunikowania się - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.209.1243)

Język polski - Ustawa z dnia 07 października 1999 (Dz.U.2011.43.224 -j.t.)

Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 (Dz.U.2006.97.674 -j.t.)

Karta Polaka - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2007.180.1280)

Kierujący pojazdami - Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 (Dz.U.2011.30.151)

Kinematografia - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 (Dz.U.2005.132.1111)

Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 (Dz.U.2012.400 -j.t.)

Komercjalizacja i prywatyzacja - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 (Dz.U.2013.216 -j.t.)

Komercjalizacja państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" - Ustawa z dnia 05 września 2008 (Dz.U.2008.180.1109)

Komercjalizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - Ustawa z dnia 08 września 2000 (Dz.U.2000.84.948)

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 06 maja 2005 (Dz.U.2005.90.759)

Komitet do Spraw Europejskich - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.2009.161.1277)

Komitet Stabilności Finansowej - Ustawa z dnia 07 listopada 2008 (Dz.U.2008.209.1317)

Komornicy sądowi i egzekucja - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2011.231.1376 -j.t.)

Kompatybilność elektromagnetyczna - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U.2007.82.556)

Koncesja na roboty budowlane lub usługi - Ustawa z dnia 09 stycznia 2009 (Dz.U.2009.19.101)

Konsultanci w ochronie zdrowia - Ustawa z dnia 06 listopada 2008 (Dz.U.2009.52.419)

Kontrola skarbowa - Ustawa z dnia 28 września 1991 (Dz.U.2011.41.214 -j.t.)

Kontrola w administracji rządowej - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.185.1092)

Kontrola weterynaryjna w handlu - Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 (Dz.U.2004.16.145)

Kosmetyki - Ustawa z dnia 30 marca 2001 (Dz.U.2013.475 -j.t.)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 (Dz.U.2010.90.594 -j.t.)

Krajowa Rada Sądownictwa - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.126.714)

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 (Dz.U.1991.63.266)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 (Dz.U.2012.1230 -j.t.)

Krajowy Fundusz Kapitałowy - Ustawa z dnia 04 marca 2005 (Dz.U.2005.57.491)

Krajowy Rejestr Karny - Ustawa z dnia 24 maja 2000 (Dz.U.2012.654 -j.t.)

Krajowy Rejestr Sądowy - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.1203 -j.t.)

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.178.1060)

Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 (Dz.U.2012.86 -j.t.)

Kredyt konsumencki - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.126.715)

Księgi wieczyste i hipoteka - Ustawa z dnia 06 lipca 1982 (Dz.U.2013.707 -j.t.)

Kształtowanie ustroju rolnego - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz.U.2012.803 -j.t.)

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 (Dz.U.2011.79.431 -j.t.)

Kultura fizyczna - Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 (Dz.U.2007.226.1675 -j.t.)

Kuratorzy sądowi - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.98.1071)

Łączenie i grupowanie niektórych banków w formie spółki akcyjnej - Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 (Dz.U.1996.90.406)

Lasy - Ustawa z dnia 28 września 1991 (Dz.U.2011.12.59 -j.t.)

Lecznictwo uzdrowiskowe, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej oraz gminy uzdrowiskowe - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 (Dz.U.2012.651 -j.t.)

Lekarz sądowy - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 (Dz.U.2007.123.849)

Leśny materiał rozmnożeniowy - Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 (Dz.U.2001.73.761)

Licencja syndyka - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 (Dz.U.2007.123.850)

Informacja
Ostatnia aktualizacja - luty 2014 r.

Pełny spis treści