Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2

Przez użyte w niniejszej ustawie określenie "naczelnik gminy" rozumie się także inne terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści

...
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
...


Pełny spis treści