Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 3. Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"
Spis treści

...
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Rozdział 3. Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
...


Pełny spis treści