Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 22

W okresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1, nie obejmują spraw związanych ze sprawowaniem prezydencji składów Rady.