Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

______

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"